Aidas berättelse

Jag födde barn på Linköpings Universitetssjukhus i sommar. Det var en helt fantastisk upplevelse jämfört med min första förlossning som skedde på SÖS under 2013. Men att upplevelsen blev så annorlunda den här gången berodde till största del på vår fantastiska barnmorska som vi själva tog med oss som doula!

Att får föda med tydliga instruktioner, någon som guidar dig genom värkarna och som såg vad vi båda behövde gjorde att vi kände oss helt trygga och kunde vara närvarande varje sekund av förlossningen.

Detta var stor skillnad mot första gången då vi kände oss helt utelämnade, fick för mycket lustgas och epidural alldeles försent (när krystvärkarna börjar).

Att det ska gå så långt att någon, som vi, känner sig tvingade att anlita en privat barnmorska är givetvis fruktansvärt men det fick oss att inse hur häftigt det egentligen är att vara med om ett barns födelse!