Födelsejouren

Födelsejouren

Födelsejouren ska leverera trygghet och stöd.

fodelsejouren_logotyp_staende_webbVälkommen till Födelsejouren. Här kan du komma i kontakt med barnmorska, läkare, fysioterapeut eller Doula.

Syftet med jouren är att finnas där vi märkt att vården brister. Kanske har du en fråga om en förlossningsskada, funderingar kring dina rättigheter, en traumatisk förlossning i bagaget eller ett behov att ventilera din oro med professionen.

Du ställer din fråga via mail och den vidarebefordras till rätt person, responsen kan dröja ett par dagar då alla som svarar gör det på ideell basis och utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Du kan vara anonym och alla som arbetar med jouren har undertecknat ett sekretessavtal. Inga uppgifter journalförs och dialogen stannar mellan dig och den person du får kontakt med.

Jouren är rådgivande och är inte avsedd att ersätta ordinarie vård, den verkar som ett komplement och en funktion som kan hjälpa en vidare genom information om var och hur man kan vända sig med sitt problem.

Kontakta jouren via formuläret nedan eller maila till jouren@fodelsevralet.org