Föreläsningar

Föreläsningar

Födelsevrålet föreläser varje månad på flera olika konvent, inför både vårdpersonal och privatpersoner. Vi skräddarsyr föreläsningen inför varje tillfälle för att det ska vara anpassat för mottagarna och ämne. Vi kan även vid önskemål ta fram workshops-material.

Exempel på olika ämnen vi föreläst om:

  • Psykisk hälsa före, under och efter förlossning
  • Individualiserad mödra- och förlossningsvård
  • Bemötande i mödra- och förlossningsvården
  • Helhetsbild av gravida och födandes upplevelser av vården
  • Födandes önskan om delaktighet och valmöjligheter
  • Vad är en gravid/födande? En passiv patient eller en aktiv deltagare?
  • Opinionsbildning
  • Påverkansarbete i sociala medier

Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Kontakta Födelsevrålet på kansli@fodelsevralet.org