Mamatummy Day 25/4

Födelsevrålet är stolta samarbetspartners till Mamatummy day, som för i år firas för fjärde gången.

Initiativtagare till dagen är Katarina Woxnerud och MammaMage Sweden AB.

”Varje år riskerar över 40 000 kvinnor i Sverige, att få bestående problem efter graviditet och förlossning. Problemen negligeras ofta av vården och klassas främst som skönhetsbesvär. Besvären vi pratar om är diastasis recti, eller separerade magmuskler som det kallas för i dagligt tal. En kvarstående diastas samt en påfrestad bäckenbottenmuskulatur som kvinnan inte kan kontrollera kan öka risken för problem som inkontinens, framfall, besvär och smärta från bäckenet och ryggen. I Sverige ses diastaser främst som skönhetsproblem, trots att forskning visar annorlunda! Många kvinnor får bestående besvär som påverkar dem resten av livet. Det här är ett stort problem, på både individ- och samhällsnivå.
Mamatummy Day, 25/4, vill uppmärksamma dessa problem. Många kvinnor upplever att de är väl informerade och blir väl undersökta under graviditeten men efter förlossningen lämnas de att klara sig på egen hand. ”

 

Detta är självklart något vi i Födelsevrålet anser vara absurt och vill arbeta med för att få en förbättring. Därför stöttar vi självklart Mamatummy Day och hoppas att detta får stor spridning till både beslutsfattare och opinion.

För mer info om MamaTummy Day, MammaMage och event i din stad gå till http://mammamage.se/mamatummyday/