Historik

Om Födelsevrålet

Födelsevrålet är en ideell intresseorganisation för alla gravida och födande som fått nog av felprioriteringarna inom förlossningsvården. Organisationen startade som ett uppror i Stockholm men är idag en risktäckande organisation. Organisationens syfte är att påverka politiker, beslutsfattare och den allmänna opinionen och på så vis bidra till en tryggare förlossningsvård i hela landet. Därtill så hjälper Födelsevrålet föräldrar och blivande föräldrar genom sin jour och sina samtalsgrupper.

Historik

Under vintern 2015/2016 kom besked att Sveriges enda familjeinriktade förlossningskliniker, Södra BB och BB Sophia skulle läggas ner. Dessa var de förlossningskliniker med högst nöjdhet bland de födande i Stockholms län.

fodelsevralet_logotyp_staende_webb-copyUpplevelsen var att födandes valmöjligheter sakta men säkert plockas bort vilket ledde till att en grupp föräldrar samlades för uppror. Alla hade under de senaste åren följt förlossningsdebatten från olika utgångspunkter och ur olika perspektiv. Vi som möttes hade olika erfarenheter från förlossningsvården. Allt ifrån planerade och akuta kejsarsnitt, långa förlossningar och alldeles för korta förlossningar, igångsättningar och hemförlossningar.

Gemensamt var dock att vi på olika vis fått uppleva en vårdkedja som på något sätt brustit.

Våra olikheter till trots gjorde att vi blev starkare och kände oss helt enade; vi föräldrar och blivande föräldrar var en grupp som det inte alls lyssnats på – trots att det är våra kroppar, våra barn och våra familjer som får betala priset.  Den svenska förlossningsvården har under många år underprioriterats och för oss stod det klart att en intresseorganisation för de födandes röst var nödvändig.

Att vi behövdes fick vi snabbt ett kvitto på. Innan ett dygn gått hade vi över tusen följare på Facebook. Det vällde in mail och meddelanden från födande från hela landet som berättade om traumatiska förlossningar, brist på information, förlossningsskador som ignorerades och i de flesta fall var upplevelsen också att man stod i detta helt ensam, det fanns ingen att vända sig till.

Vi fick snabbt ett medialt genomslag och medverkade i både morgonsoffor, med debattartiklar och i föräldraforum. Tydligt var att efter varje medverkan blev det ännu fler som kontaktade oss. Då vi inte kände att vi hade den expertis som krävdes för att möta de förfrågningar som kom så startade vi upp vår jour, vilket innebär att födande/föräldrar kan komma i kontakt med barnmorskor, läkare, fysioterapeut och doulor för medicinska råd och vidare hänvisning i vården. Gensvaret för detta var enormt, dels för att vården brister men vi upplever också att det finns ett stort värde i att jouren är fristående då många hör av sig och mår dåligt psykiskt. Därav kommer vi under hösten 2016 att utöka jouren med psykologer.

Vi lanserade även en del av jouren där man kan komma i kontakt med stödföräldrar och under året så kommer vi att utöka jouren med ytterligare en del.

Vi har under vårt första verksamma halvår blivit en självklar röst i förlossningsdebatten. Vi deltog i Almedalen och nämndes i statsministerns Almedalstal. Vi har träffat riksdags- och landstingspolitiker och just nu håller vi på att utöka organisationen då vi inte räcker till för alla de förfrågningar vi får.