Styrelse

Styrelse

Födelsevrålets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och två ledamöter. Styrelsen arbetar ideellt och inga arvoden utgår för styrelsearbetet. Styrelsen strävar efter att ha en bred sammansättning av personer för att komplettera varandra inom olika områden.

Styrelsen ansvarar för att föreningens verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med föreningens ändamål samt för föreningens visioner framåt.

Läs våra stadgar här (pdf)

Ordförande Naima Agnaou

För att komma i kontakt med styrelse var vänlig maila styrelsen@fodelsevralet.org