Utkast till mail

Utkast till mail

Hej,
Mitt namn är *********** och jag är bekymrad över hur mödravården, förlossningsvården och eftervården ser ut idag. Vi som är gravida, födande samt närstående känner att utvecklingen av vården går åt helt fel håll. Inte det håll som vi önskar.

Jag undrar hur ni i landsting ********* arbetar för att förbättra situationen för oss gravida och födande? Har ni några pågående projekt?

I patientlagen 5 kap. Delaktighet står det följande:
1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.
3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Hur anser ni att patienterna är delaktiga i dagsläget? Skulle ni vilja arbeta tillsammans med patientorganisationer och få mer inblick i vad vi, de som drabbas av den bristfälliga vården, önskar för typ av förbättringar och förändringar

Jag tror att ni, precis som vi, vill ha världens bästa förlossningsvård att kunna skryta om!

Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar,
*******

Glöm inte att kolla in Födelsevrålet på www.fodelsevralet.org