Vi backar er!

(Då Svenska Dagbladet valde att inte publicera vår text väljer vi att sprida den såhär istället.)

I Svd-debatt den 11 maj så lyfter flertalet barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor på Huddinge att arbetsmiljön är ohållbar. Förloss­ningen i Huddinge förlorar i snabb takt oerhört viktig erfarenhet och kompetens på grund av en ohållbar arbetsmiljö, dåliga villkor och en obefintlig löneutveckling. Detta parallellt som de får besked genom media att förlossningsplatserna ska öka. Detta i en verklighet där Karolinska i Huddinge stänger ner förlossningsplatser på grund av personalbrist.

Vi vill svara på detta uppror som brukare av förlossningsvården före under och efter en födsel. Vi föräldrar, anhöriga, födande och medfödande, vi har också fått nog av den helt ohållbara arbetsmiljön inom förlossningsvården. En säker, trygg och personcentrerad förlossningsvård kan vi enbart nå om personalen mår bra. Förbättringsarbetet måste därför börja med rimliga villkor för personalen. För det är de som ska göra förändringsarbetet som vi alla behöver. Förändringsarbetet behöver göras inom hur vi tar hand om födande och deras familjer, förebyggande och vårdande av förlossningsskador, möjligheten till personcentrerad vård och närvarande barnmorskor under både graviditet och förlossning.

Vår ilska hoppas vi ska möjliggöra detta uppror mot sakernas tillstånd på förlossningsklinikerna, inte bara på Karolinska i Huddinge utan även på andra kliniker runt om i landet. Som brukare och medmänniskor står vi upp för vår rätt till en värdig förlossningsvård innan, under och efter graviditeten likväl som en värdig arbetsmiljö till dem som levererar och utför vården. Vi som är arga är föräldrar, barn, gravida, förlossningsskadade, medgravida, anhöriga, yrkespersoner inom organisationer som Födelsevrålet, Våga vägra förlossningsskador samt många fler individer och organisationer.

Barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor inom förlossningsvården: vi backar er!
Arbetsmiljön för er måste förbättras och det omedelbart. En säker, trygg och personcentrerad förlossningsvård kan vi enbart nå om personalen mår bra och orkar genomföra den grundläggande kvalitativa vård som redan genomförs – och förbättringar inom de områden som idag brister.

Underskrifter:
Emma Pettersson Hernandez
, Talesperson för brukarorganisationen Födelsevrålet
Maria Ceder Engebretzen, Talesperson för brukarorganisationen Födelsevrålet
Nätverket Våga vägra förlossningsskador
Pernilla Alexandersson,
jämställdhetsexpert och VD på Add Gender och aktuell med boken Gravidilska
BB ockupationen i Sollefteå